Termeni și condiții

I. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROIECTULUI

Art.1. Proiectul ,,Cursa de rățuște” (denumit în continuare ,,Proiectul”) este organizat de către Asociațiile Clubul Rotaract Iași și Clubul Rotaract Iași Curtea Domnească (denumite în continuare „Organizatorii”), în parteneriat cu Asociația Clubul Rotary Iași și Direcția Generala de Asistență Socială si Protecție a Copilului DGASPC din Iași.

Art.2. Participanții la Proiect sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Art.3. Participarea la acest proiect implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament.

Art.4. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării proiectului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare, iar participanții vor fi înștiințați prin intermediul paginii web pe care este publicat prezentul Regulament.

II. SCOPUL PROIECTULUI

Art.5. Proiectul “Cursa de Rățuște Rotaract” are ca scop strângerea de fonduri pentru o cauză caritabilă, respectiv dotarea Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei” din Iași cu un lift pentru piscină pentru copii cu dizabilități, prin desfășurarea unei întreceri acvatice cu rățuște de cauciuc pe râul Bahlui, la data de 1 iunie 2024.

III. PARTICIPANȚII

Art.6. Persoanele care donează prin prezenta platformă, completând în mod complet și corect datele solicitate de către Organizatori se înscriu automat în cadrul Proiectului ,,Cursa de rățuște” primind pe e-mail un număr corespondent de bilete de participare cu valoarea donației realizate (un bilet = 10 lei).

Art.7 Biletul alocat este doar în format digital, fiind netransmisibil.

IV. TERITORIALITATEA

Art.8. În cadrul Proiectului poate participa orice persoană, indiferent de cetățenie, reședință sau domiciliu.

Art.9. Evenimentul în fizic ,,Cursa de rățuște” va fi organizat în municipiul Iași, pe râul Bahlui, respectiv sectorul Pod „Sf. Andrei” – Podul „Podu Roș” din Iași.

Art.10. Donațiile pot fi realizate doar prin intermediul prezentei platforme online, respectiv iasi.cursaderatuste.ro.

V. DURATA PROIECTULUI

Art.11. Donațiile online pot fi realizate în perioada 1 mai 2024 – 1 iunie 2024.

Art.12. Evenimentul în fizic ,,Cursa de rățuște” va avea loc pe data de 1 iunie 2024, dată la care va avea loc și anunțarea numerelor rățuștelor câștigătoare, urmând ca premierea participanților să fie realizată în maxim 15 zile de la acest moment.

VI. DONAȚIILE

Art.13. Donațiile realizate sunt dotarea Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei” din Iași cu un lift pentru piscină pentru copii cu dizabilități,.

Art.14. Donațiile sunt realizate online, fiind procesate de către EuPlatesc.ro într-un mediu securizat în conformitate cu legislația Română, în numele Asociației Rotary Club Iași, partener al Organizatorilor.

Art.15. Prin completarea formularului de donații, se efectuează redirecționarea automată către procesatorul de plăți pentru efectuarea acesteia.

Art.16. Cardurile acceptate sunt cele emise sub sigla VISA și Mastercard. Pentru efectuarea donației, Beneficiarului nu i se percepe niciun comision suplimentar.

Art.17. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți EuPlatesc.ro.

Art.18. În cazul în care cardul este asociat unui cont în alta monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează in lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

Art.19. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata EuPlatesc.ro.

Art.20. Platforma EuPlatesc.ro nu solicita si nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul Dvs. donațiile efectuate în această modalitate fiind procesate 3D-Secure.

VII. RETURNARE ȘI ANULARE

Art.21. După confirmarea efectuării donației este imposibilă anularea sau returnarea acesteia.

VIII. CONFIRMAREA PARTICIPĂRII ȘI LIVRABILE

Art.22. Prin donația realizată, persoana în cauză se înscrie automat în proiectul ,,Cursa de Rățuște”.

Art.23. Donația este realizată în scop caritabil, neexistând produse fizice livrabile donatorului pentru efectuarea acesteia.

Art.24. Confirmarea donației se va efectua automat prin email la adresa specificată de către participant. Corectitudinea datelor transmise este în sarcina Participantului, Organizatorii nefiind răspunzători de indicarea unei adrese de e-mail greșite pentru transmiterea confirmării înregistrării.

IX. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ÎN FIZIC ,,CURSA DE RĂȚUȘTE”

Art.25. Evenimentul va avea loc pe data de 1 iunie 2024, începând cu ora 13.00. Astfel, la această oră se vor elibera rățuștele în râu, de pe Podul „Sf. Andrei” din Iași. În următoarele două ore, acestea vor pluti până la Podul din „Podu Roș”, unde va fi amplasat un sistem de prindere. Aici va fi identificată rățușca câștigătoare, respectiv cele două rezerve, de către voluntarii evenimentului.

X. PREMII ȘI MOD DE ACORDARE

Art.26. În cadrul Proiectului vor fi acordate următoarele premii/ categorii de premii: Premiul Primei Rățuște.

Art.27. Valoarea totală a premiului este de 500 EUR.

Art.28. Premiul se acordă participantului a cărui număr de bilet corespunde numărului rățuștei care a trecut prima linia de sosire. Participanții ai căror numere de bilet corespund numărului rățuștelor care au trecut a doua, respectiv a treia, linia de sosire, vor fi desemnați drept rezerve.

XI. PROCEDURA DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

Art.29. Ulterior desemnării câștigătorilor Proiectului, Organizatorii vor proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Proiect, precum și modul de desfășurare al cursei.

Art.30. Câștigătorul premiului va fi contactat telefonic și pe e-mail în vederea anunțării sale, în maxim 5 zile de la data desemnării ca și câștigător. În cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din motive independente de voința Organizatorilor (dacă Participanții nu răspund la telefon, se înregistrează în Proiect cu numere de telefon fictive, nu se află în aria de acoperire, au telefonul închis etc.), sau refuză prezentarea biletelor comunicate digital câștigătoare, premiul va fi oferit participantului desemnat drept „rezervă”.

Art.31. Câștigătorul Marelui Premiu are obligația de a prezenta copia actului de identitate. Copia actului de identitate este necesară identificării CNP-ului câștigătorului pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal privind premiul ce urmează a-i fi acordat, mai precis de completare a Declarației 205 - Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit (întrucât Marele Premiu acordat în cadrul prezentului Proiect depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal), precum și pentru verificarea vârstei minime.

XII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PROIECTULUI

Art.32. Suspendarea Proiectului va putea fi realizată în caz de Forță majoră sau printr-o Decizie a Organizatorilor ce va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

Art.33. Încetarea Proiectului înainte de termen, indiferent de motive, poate avea loc oricând prin Decizia Organizatorilor. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul web.

XIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER CONFIDENȚIAL ȘI A CONFIDENȚIALITĂȚII

Art.34. Pentru derularea în bune condiții a prezentului Proiect, Organizatorii se obligă să respecte dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, Organizatorii, partenerii și colaboratorii integrați ai Proiectului:

a) pot prelucra datele cu caracter personal ale participanților pe bază de consimțământ, în scopul derulării concursului, premierii și acordarea premiului. Consimțământul este acordat automat prin înscrierea la Proiect.

b) vor putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă email și număr de telefon;

c) vor stoca datele cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, finalizarea perioadei de promovare a proiectului reprezentând un criteriu utilizat pentru a stabili perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate.

Organizatorii depun toate diligențele ca datele personale să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

Organizatorii în cadrul acestui Proiect nu vor transfera date cu caracter personal către terțe persoane care nu reprezintă colaboratori sau parteneri integrați ai proiectului.

Drepturile persoanei vizate sunt următoarele: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face parte unui proces decizional automatizat.

Persoana vizată poate transmite orice solicitare ori informare cu privire la datele personale la adresa de email: ratuste@rotaractiasi.ro

Prezentele dispoziții se completează și se interpretează corelat cu dispozițiile Politicii de Confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

XIV. DREPTURI DE AUTOR

Art.35. Prin înregistrarea la eveniment, toți participanții vor autoriza automat organizatorii, inclusiv partenerii și sponsorii curselor, să folosească și să reproducă orice material conținând imagini sau declarații cu participanții în timpul Proiectului, anterior sau ulterior Proiectului, care au legătură cu Proiectul.

Art.36. Pozele și materialele vor fi utilizate pentru promovarea evenimentului, a partenerilor și a sponsorilor.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art.37. Dacă una sau mai multe clauze ale Regulamentului va fi declarată nulă, nulitatea nu va acoperi întregul Regulament, iar Organizatorii vor înlocui clauza lovită de nulitate cu una valabilă.

Art.38. Eventualele reclamații/sugestii legate de derularea și implementarea Proiectului se vor putea trimite pe toată durata acestuia, în scris la adresa de e-mail: ratuste@rotaractiasi.ro.

Art.39. Prezentul Regulament a fost întocmit la data de 1 aprilie 2024, la sediul Asociației Rotaract Iași, este public și poate fi consultat în mod gratuit, de către orice persoană interesată/solicitant, pe site-ul iasi.cursaderatuste.ro.

Art.40. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți privind prezentul Proiect se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către Instanțele Judecătorești competente.

Organizatori,

Asociația ”Club Rotaract Iași”,

Asociația ”Club Rotaract Iași Curtea Domnească”

Cursa a fost finalizată!

Locul 1

1135

Vă mulțumim tuturor pentru participare!