POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale vor fi procesate pentru plata, îmbunătățirea și garantarea serviciilor oferite de către noi. Aceste date sunt stocate într-un mediu securizat.

Datele personale vor fi transmise membrilor Rotaract Iași și vor fi folosite în softurile de facturare, plăți, înregistrări la webinarii și în scopuri publicitare. Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare la data de 25 Mai 2016, însă își exercită efectele începând cu data de 25 Mai 2018.

Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru noi, așa că acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul iasi.cursaderatuste.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Te rugăm să acorzi o atenție deosebită citirii următoarei Politici (PPDP- Politica privind Protecția datelor personale) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate și folosite informațiile tale (denumite „date personale”). PPDP explică practicile iasi.cursaderatuste.ro referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care informațiile tale sunt utilizate prin intermediul platformei iasi.cursaderatuste.ro;

Prin această politică, iasi.cursaderatuste.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal care vor putea fi colectate și prelucrate, precum și cu privire la scopurile prelucrării acestora. Totodată, utilizatorii site-ului iasi.cursaderatuste.ro sunt informați prin PPDP și referitor la drepturile de care aceștia beneficiază.

1. IDENTITATEA NOASTRĂ

Platforma iasi.cursaderatuste.ro este deținută de Asociația “Club Rotaract Iași”, având sediul în Mun. Iași, Str. Florilor Nr. 1C, Nivelul II, Sala II. 5, Jud. Iași, având CIF 25611646.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL - Asociația Club Rotaract Iași

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO) - Asociația Club Rotaract Iași

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele personale semnifică orice informație care te pot identifica direct (cum ar fi numele) sau indirect (cum ar fi un număr de identificare unic).

Datele personale includ informații precum: numele, prenumele, adresa, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, numărul de telefon, e-mailul, profesia formarea profesională, locul de muncă, situația economico-financiară, situația familială, informații privind bunurile deținute, imagine, voce, preferințe și obiceiuri de cumpărături, obișnuințe/preferințe/comportament, conținutul generat de utilizator.

Acestea pot include și identificatori numerici unici, ca de exemplu adresa IP a computerului, adresa MAC a dispozitivului mobil și modulele cookie.

3. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor se referă la orice operațiune (sau set de operațiuni) efectuate asupra datelor personale cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, ca de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Este nevoie prelucrarea datelor personale pentru a putea oferi produsele și serviciile iasi.cursaderatuste.ro.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

5. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR

Asociația Club Rotaract Iași se obligă să respecte principiile de protecție a datelor personale prevăzute de GDPR pentru a se asigura că datele sunt:

- Prelucrate în mod legal, corect și transparent;

- Colectate în scopuri specificate, legitime și explicite;

- Relevante, adecvate și limitate în raport cu scopurile prelucrării;

- Păstrate într-o formă ce nu permite identificarea persoanelor pentru mai mult timp decât cel necesar (în funcție de scopul pentru care sunt prelucrate);

- Corecte și actualizate;

- Procesate conform drepturilor persoanei și într-un mod care asigură o securitate adecvată a prelucrării, în așa fel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

6. TIPURI DE DATE PE CARE LE COLECTĂM

Datele personale pot fi colectate atunci când vă exprimați dorința de a participa la evenimente, când creați un cont, când utilizați site-ul și alte instrumente alte acestuia, când doriți să achiziționați cursuri, când vă înscrieți la webinarii, când se dorește încheierea de contract, când adresați review-uri sau pur și simplu când ne contactați.

Datele pe care le putem colecta sunt:

- Numele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail;

- Informații detaliate ce includ data nașterii, sexul, detaliile cărții de identitate;

- Istoricul participării la evenimente și informații ce se referă la cursuri;

- Informații referitoare la achiziții;

- Informații referitoare la utilizarea site-ului nostru;

- Comunicațiile făcute cu noi prin orice modalitate (apeluri, e-mailuri, scrisori, servicii de chat, rețele de socializare etc.);

- Locația, inclusiv cea geografică în timp real a computerului sau dispozitivelor mobile prin GPS și adresa IP, inclusiv locațiile Wi-Fi, hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și Serviciile de localizare sunt active.

7. DATE PE CARE NU LE STOCĂM NICIODATĂ

Datele cardului de plată folosite de Donator nu vor fi stocate de către iasi.cursaderatuste.ro, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o entitate autorizată pentru a păstra aceste date și a identifica acel card (în cazul de față: EuPlătesc.ro)

3D Secure este o abordare globală nouă a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacțiile pe internet făcute în siguranță. Această măsură redirecționează utilizatorul pe o pagină securizată în momentul efectuării plății, unde înregistrarea fiecărui deținător de card este făcută prin atribuirea unui cod de autorizare la fiecare tranzacție online.

Tipurile de card acceptate pentru efectuarea plăților către EuPlătesc.ro sunt MASTERCARD și VISA.

8. MINORII

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu vârsta sub 13 ani și, prin urmare, dacă ai sub 13 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile iasi.cursaderatuste.ro, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal.

Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge aceste informații din evidențele noastre. Dacă un părinte sau tutore descoperă că minorul cu vârsta de până la 13 ani ne-a furnizat informații fără consimțământul acestuia, el sau ea ar trebui să ne contacteze la adresa de e-mail: ratuste@rotaractiasi.ro

9. SCOPURILE UTILIZĂRII DATELOR PERSONALE ȘI PERIOADA FOLOSIRII ACESTORA

Datele personale pot fi utilizate în aceste scopuri:

- Furnizarea produselor și serviciilor solicitate;

- Contactarea utilizatorilor în cazul unor modificări de orice fel, ca exemplu: schimbări referitoare la programul evenimentelor, anulări, diferite modificări solicitate de utilizatori (informațiile nu sunt transmise în scop comercial și nu este posibilă dezabonarea de la acestea);

- Folosirea datelor în scopuri contabile, de facturare și audit (pentru a evita activități frauduloase);

- Scopuri administrative și juridice, cum ar fi: analiză statistică și de marketing, studii referitoare la satisfacția clienților, testarea sistemelor, întreținere și dezvoltare, rezolvarea de dispute și revendicări. Datele colectate pentru analize statistice și de marketing pot fi folosite în activități de profilare, iar prin furnizarea oricăror date de tip personal, vă dați acordul în mod explicit pentru folosirea acestora;

- Scopuri legale: este posibilă transmiterea informațiilor personale către autoritățile guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;

- Comunicare: folosirea datelor pentru gestionarea și îmbunătățirea serviciilor și experienței cu noi;

- Furnizarea serviciilor personalizate: folosirea datelor pentru a transmite informații despre care ai putea fi interesat înainte, în timpul și după participare, dar și pentru a personaliza serviciile oferite;

- Marketing: vor exista comunicate din partea noastră ce conțin informații despre evenimente prin intermediul comunicărilor online. Comunicate precum cele prin intermediul e-mailului vor avea opțiunea de abonare și dezabonare.

- Procesarea datelor personale se va face doar în cazul existenței unei baze legale pentru acest lucru, această bază depinzând de motivele colectării datelor. Preponderent, procesarea datelor colectate se face pentru contractele făcute cu noi.

Alte cazuri în care putem prelucra datele personale:

- Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi cerințele contabile;

- În urma consimțământului utilizatorului pentru diverse scopuri, cum ar fi cel comercial;

- În urma intereselor legitime în funcționarea asociației (de exemplu, scopuri administrative).

10. DREPTURILE ȘI ALEGERILE TALE

a) Preferințe de comunicare și opțiuni de dezabonare (OPT-OUT)

Dacă te-ai abonat la unul sau mai multe newslettere și nu mai dorești sa le primești, te poți dezabona. Trimite un e-mail la adresa indicată în conținutul comunicărilor noastre pentru a te dezabona de la email-urile de marketing și de promovare.

b) Acces și corectare

În cazul în care este necesar, oferim vizitatorilor online acces la informațiile lor personale și posibilitatea de a le revizui, actualiza și corecta. Vă rugăm să contactați Asociația Club Rotaract Iași pe adresa de e-mail: ratuste@rotaractiasi.ro pentru mai multe informații despre exercitarea acestor drepturi.

c) Păstrarea și ștergerea datelor

Putem păstra datele tale atâta timp cât utilizezi serviciile iasi.cursaderatuste.ro și pentru un timp rezonabil ulterior. Dacă dorești să le ștergem, modificăm sau actualizăm informațiile personale pe care le-ai furnizat prin intermediul serviciilor iasi.cursaderatuste.ro, ne poți contacta la ratuste@rotaractiasi.ro și îți vom răspunde într-un termen rezonabil. Te rugăm să reții că unele sau toate aceste date pot fi necesare pentru ca serviciile iasi.cursaderatuste.ro să funcționeze corect și este posibil să fim obligați să păstrăm anumite informații prin lege.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul să solicitați și să obțineți restricționarea prelucrării datelor. În acest sens, dacă relațiile contractuale sau orice alte servicii nu mai pot fi executate sau derulate din cauza restricționării, vă vom informa despre acest aspect.

e) Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor. În acest sens, dacă relațiile contractuale sau orice alte servicii nu mai pot fi executate sau derulate din cauza obiecției ridicate, vă vom informa despre acest aspect.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Beneficiați de dreptul de a ne solicita un format complet cu toate datele furnizate, în vederea transmiterii acestora către un alt operator.

g) Dreptul la retragerea consimțământului

În situația în care am prelucrat anumite date cu acordul dumneavoastră expres aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici legalitatea celorlalte date cu caracter personal furnizate în baza altor temeiuri legale.

h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.

În cazul în care considerați că v-au fost produse prejudicii sau că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor furnizate sau de către partenerii noștri. Vă rugăm să ne contactați anterior pe adresa de email ratuste@rotaractiasi.ro, pentru a vă soluționa nemulțumirea pe cale amiabilă.

11. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

iasi.cursaderatuste.ro poate păstra datele pentru perioade de timp diferite în conformitate cu scopurile enunțate, limitate la perioada necesară atingerii acelor scopuri și obligații, care sunt apreciate ca fiind rezonabile.

Datele personale nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care acestea sunt prelucrate.

De asemenea, sunt luate în considerare și perioadele de îndeplinire a obligațiilor legale sau administrative și pentru protejarea drepturilor legale, perioade în care poate fi necesară păstrarea datelor.

Datele personale vor fi șterse sau distruse în siguranță în momentul în care nu ne sunt necesare și, totodată, încercăm minimizarea cantității de date personale colectate. În cazul în care putem asigura anonimitatea datelor personale, eliminându-se asocierea sau identificarea cu utilizatorul, putem folosi acele date fără o notificare ulterioară.

Criteriile perioadei de stocare a datelor:

- Donații – pe durata relației contractuale;

- Achiziția de produse și servicii - pe durata relației contractuale;

- Participarea la oferte promoționale - pe durata ofertei în cauză;

- Contactarea pentru diverse motive - maxim 5 ani de la ultima comunicare cu noi;

- Marketing- până la dezabonare sau solicitarea de ștergere a datelor ori după 5 ani de la inactivitate;

- Modulele cookie - maxim 5 ani de la colectare, în baza consimțământului tău.

12. SECURITATEA PRELUCRĂRII

iasi.cursaderatuste.ro adoptă măsuri tehnice și organizatorice pentru prelucrarea datelor, acestea fiind actualizate în funcție de cerințele GDPR, cu scopul protejării datelor personale împotriva factorilor periculoși (acces neautorizat, utilizare sau transmitere necorespunzătoare, ștergere sau pierdere accidentală, modificare neautorizată). Toți membrii și colaboratorii iasi.cursaderatuste.ro, precum și părțile terțe afiliate au obligația de a respecta confidențialitatea datelor personale și cerințele GDPR, conform acestei Politici.

13. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE CĂTRE TERȚI

Este posibil să împărtășim terților informații cu caracter personal despre tine.

Furnizorii de servicii: pentru a îndeplini anumite funcții legate de activitatea iasi.cursaderatuste.ro. De exemplu, furnizorii noștri de servicii pot oferi servicii cum ar fi cercetarea, analiza, găzduirea de site-uri web, realizarea tranzacțiilor, întreținerea bazelor de date, furnizarea de servicii și platforme tehnologice, livrările și procesarea de plăți, livrări de colete.

În mod obișnuit, atunci când furnizăm acestor parteneri informații cu caracter personal, avem o deosebită grijă să partajăm doar acele informații de care aceștia au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile, menționând expres că aceste informații pot fi utilizate numai atunci când este necesară efectuarea de servicii în numele nostru sau pentru a ne conforma cerințelor legale. În mod similar, atunci când este cazul, luăm măsuri pentru a solicita furnizorilor noștri de servicii să protejeze informațiile cu caracter personal transmise.

Motive juridice: Putem folosi sau dezvălui informațiile, integral sau parțial, pentru a coopera sau a sprijini organismele de aplicare a legii, guvernamentale sau de reglementare, organizațiile de protecție a conținutului sau procesele judiciare în legătură cu sau pentru a preveni frauda suspectată sau posibila. De asemenea, putem folosi sau dezvălui informațiile pe care le considerăm adecvate în măsura în care înregistrările au fost citate sau în legătură cu litigiile în curs sau potențiale sau pentru a impune sau a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor de servicii online.

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND CUM ȘI CU CINE SCHIMBĂM INFORMAȚII DESPRE TINE

Este posibil sa colaborăm cu rețele terțe de publicitate și cu companii de studiul pieței, pentru a-ți prezenta reclame prin intermediul serviciilor online sau pentru a ne ajuta să evaluăm utilizarea serviciilor online, vizualizarea reclamelor și a altui tip de conținut.

Aceste companii terțe pot vizualiza, edita sau seta propriile tehnologii / cookie-uri de urmărire, ceea ce le va permite să colecteze informații despre modul în care interacționezi cu conținutul și publicitatea în timp ce utilizezi serviciile iasi.cursaderatuste.ro. Utilizarea acestor tehnologii de către terți este supusă propriilor politici de confidențialitate și nu este acoperită de această politică de confidențialitate.

15. ACORD PENTRU PROCESAREA ȘI TRANSFERUL INFORMAȚIILOR DESPRE TINE

Serviciile site-ului iasi.cursaderatuste.ro sunt guvernate și operate în conformitate cu legile din România. iasi.cursaderatuste.ro nu oferă nicio garanție că Serviciile sale sunt guvernate sau operate în conformitate cu legile oricărei alte țări.

Dacă vă aflați în afara României, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că informațiile colectate, inclusiv informațiile cu caracter personal, pot fi transferate, procesate, stocate și utilizate în România.

În conformitate cu legislația din România, datele tale personale pot fi supuse solicitărilor de acces din partea Guvernului, Instanțelor sau organelor de drept din România.

16. ACTUALIZAREA POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale, te vom notifica cu privire la aceste modificări prin: (1) anunțarea modificării serviciilor www.ratuste.rotaractiasi.ro sau (2) întreprinderea altor acțiuni, după cum considerăm adecvate în aceste circumstanțe, incluzând, fără limitare, publicarea online a versiunii revizuite a acestei Politici de confidențialitate.

Ar trebui să verifici frecvent serviciile noastre pentru actualizări sau cel puțin atunci când achiziționezi un bilet de pe site. Dacă nu ești de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, în totalitate sau în parte, te rugăm să întrerupi utilizarea Serviciile noastre online.

17. PRELUCRAREA AUTOMATĂ DE DATE- COOKIES

Site-ul www.ratuste.rotaractiasi.ro folosește identificatori tip Cookie. Pentru informare, te invităm să consulți Politica de Cookie din rubrica destinată în acest scop.

18. CONTACTEAZA-NE

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la ratuste@rotaractiasi.ro.

Cursa a fost finalizată!

Locul 1

1135

Vă mulțumim tuturor pentru participare!