Regulament giveaway

I. Scopul regulamentului

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei publicitare inițiate de Organizator prin intermediul paginii de instagram Cursa de Rățuște Iași (denumita în continuare „GIVEAWAY”), în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresa și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa www.iași.cursaderatuste.ro

II. ORGANIZATORUL

Organizatorul GIVEAWAY este 2. Asociația “Club Rotaract Iași”, având sediul în Mun. Iași, Str. Florilor Nr. 1C, Nivelul II, Sala II. 5, Jud. Iași, având CUI 25611646 adresa de e-mail contact@rotaractiasi.ro

III. PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul GIVEAWAY constĂ într-o minge de fotbal semnată de jucătorii echipei Politehnica Iași.

GIVEAWAY se desfășoară în perioada 15.05.2024 - 30.05.2024 prin intermediul paginii Cursa de Rățuște Iași de pe platforma Instagram: https://www.instagram.com/cursaderatusteiasi/

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

- are domiciliul sau reședința în România

- are un cont activ și public alocat platformei Instagram

- este urmăritor al paginii Cursa de Rățuște Iași de pe platforma Instagram;

- efectuează o donație între data de 15.05.2024 și 30.05.2024 ora 23:59, pentru evenimentul Cursa de Rățuște, adoptând una sau mai multe rățuște de pe site-ul www.iași.cursaderatuste.ro

- postează un comentariu în rubrica aferenta materialului în care este prezentat premiul pe platforma Instagram până la data de 30.05.2024, ora 23:59.

- pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conțină: numărul de rățuște adoptate, numărul de întrări în GIVEAWAYeste egal cu numărul de rățuște adoptate; etichetarea („tag”) unui alt utilizator de pe platforma Instagram. Doar comentariile postate până la data și ora indicate anterior, care conțin numărul de rățuște adoptate și eticheta unui alt utilizator și care nu cuprind mențiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept câștigătoare.

V. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul GIVEAWAY este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software. Organizatorul a achiziționat licență necesara pentru utilizarea programului software în scopul extragerii unui câștigător pentru GIVEAWAY și a luat toate masurile tehnice necesare pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Daca câștigătorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se vă face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se vă face la data de 31.06.2024, iar rezultatul vă fi anunțat prin intermediul canalului de pe platforma Instagram @cursaderatusteiasi. Câștigătorul vă fi contactat de Organizator în termen de cel mult 5 zile de la data anunțului, prin intermediul platformei Instagram.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

VI. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul vă calcula, retine și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsură în care câștigătorul indica o adresa de livrare de pe teritoriul României. Câștigătorul vă suporta cheltuielile de rambursare daca refuza premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

VII. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute intre Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor soluționă în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instanței de la sediul Organizatorului.

VIII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA GIVEAWAY

GIVEAWAY poate fi suspendata sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majora care face imposibila desfășurarea GIVEAWAY sau când continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporita prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Avem rugămintea să citiți cu atenție politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informam asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la GIVEAWAY.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal consta în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți în rubrica „Comentarii” aferenta materialului video în care este prezentat premiul GIVEAWAY în vederea extragerii unui câștigător prin intermediul unui program software.

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator sunt cele disponibile în rubrica „Comentarii” aferenta materialului video în care este prezentat premiul GIVEAWAY și pot consta în: numele aferent contului Instagram (user name).

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul vă solicita câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

Organizatorul vă prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea GIVEAWAY și pentru respectarea obligațiilor legale.

Participanții la GIVEAWAY au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

• dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;

• dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;

• dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);

• dreptul la restrictionarea prelucrării;

• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alti operatori;

• dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fară a fi necesara vreo justificare;

• dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Aveți posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail contact@rotaractiasi.ro

Pentru buna desfășurare a GIVEAWAY, exista posibilitatea că Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alti operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsură în care aceștia au implementat masuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

X. Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: contact@rotaractiasi.ro.

Daca sunteți nemulțumiți de modul în care prelucram datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

XI. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE GIVEAWAY

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: contact@rotaractiasi.ro.

Daca vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară GIVEAWAY, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865 – www.anpc.ro.

Organizatori,

Asociația ”Club Rotaract Iași”,

Asociația ”Club Rotaract Iași Curtea Domnească”

Cursa a fost finalizată!

Locul 1

1135

Vă mulțumim tuturor pentru participare!